Anna-Karin Dahlqvist

Jag heter Anna-Karin Dahlqvist och är utbildad qigonlärare vid Qigongakademien, certifierad massör samt distriktssköterska. Min målgrupp är såväl privatpersoner som företag, kommuner och landsting. Jag finns i Håsjö en by i östra Jämtland, men åker gärna ut till dig som kund. Gör även närproducerade svamp, bär och honungsprodukter.
 • Qigong - är utbildad Qigonglärare vid Qigong akademien
 • Massage: klassisk massage eller taktil massage
  - är diplomerad massör
 • Distriktsköterskearbete
 • Friskvårdsaktivieter, utbildning och föreläsningar
  för företag och grupper
 • Massage: klassisk massage eller taktil massage
  - är certifierad massör
 • Försäljning av närproducerade svamp, bär och honungsprodukter,
 • vetekuddar och lavendelpåsar
 • öronakupunktur:
  en behandlingsmetod där punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. genom att påverka en bestämd punkt i örat som
 • motsvarar och står i relation till ett visst organ, en kroppsdel eller en funktion kan man förebygga sjukdomar, behandla sjukdomar/sjukdomstillstånd och smärttillstånd.
 • Svamputbildning, Svamputflykter och försäljning av svampprodukter