Anna-Karin Dahlqvist

Jag heter Anna-Karin Dahlqvist och är utbildad qigonlärare vid Qigongakademien, certifierad massör samt distriktssköterska. Min målgrupp är såväl privatpersoner som företag, kommuner och landsting. Jag finns i Håsjö en by i östra Jämtland, men åker gärna ut till dig som kund. Gör även närproducerade svamp, bär och honungsprodukter.

Klassisk massage är en massagemetod där tonvikten ligger på att massera lite djupare på muskulateren. positiva effekter på stress, oro, ångest samt smärtlindring. Massage kan ta bort symtom men inte orsak.