Anna-Karin Dahlqvist

Jag heter Anna-Karin Dahlqvist och är utbildad qigonlärare vid Qigongakademien, certifierad massör samt distriktssköterska. Min målgrupp är såväl privatpersoner som företag, kommuner och landsting. Jag finns i Håsjö en by i östra Jämtland, men åker gärna ut till dig som kund. Gör även närproducerade svamp, bär och honungsprodukter.
  • Prisuppgifter på tjänster/produkter/
    offertförfrågan eller bokning
  • Mer information om tjänsterna
  • Innehåll i friskvårdsaktiviteter mm
    Jag åker gärna ut till dig som kund

Anna-Karin Dahlqvist

  • Håsjöbyn 146 -  840 64 Kälarne
  • Telefon: 070 - 27 77 480
  • E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.