Anna-Karin Dahlqvist

Jag heter Anna-Karin Dahlqvist och är utbildad qigonlärare vid Qigongakademien, certifierad massör samt distriktssköterska. Min målgrupp är såväl privatpersoner som företag, kommuner och landsting. Jag finns i Håsjö en by i östra Jämtland, men åker gärna ut till dig som kund. Gör även närproducerade svamp, bär och honungsprodukter.

Taktipro - Taktil massage är en massagemetod där tonvikten ligger på att massera med lättare beröring. Positiva effekter på stress, oro och ängest samt viss smärtlindring.